Betong Konstruksjoner / Anti Grafitti

Vask av nye betong konstruksjoner før behandling av Anti Grafitti.

Til på forhånd avtalte antall kvm , utfører vi både vask arbeidet og Anti Grafitti behandling etter tørketid. Det her arbeidet forutsetter + grader.