Brakkevask/ Rigger

Under desenier har vi vasket hjulebrakker , borigger og kontorsrigger for en rekke med forskjellige bedrifter, vi avtaler på forhånd av kontrakts inngåelse en fast pris som er veldig konkuransedyktig og vi har alltid ca 200 brakker gåendes. Vi sørger ,salger og leverer også nødvendige artikler, så som Dopapir, AntiBac, Våtsevietter, Tørkepapir, Kaffekopper etc. m.m. Til veldig bra innkjøpspriser.

Skuring og polering utfører etter avtale. Vi leier også ut entrematter til disse.

Bladt våre største kunder idag er Hæhre og Veidekke.