Fasadevask

Fasadevask kan utgjøre en enorm forskjell i seg selv, utføres alt for sjeldent og dette er største grunnen til att hus må males om med langt tettere inntervall en garanti tid på malingen.

Her utfører vi maleri arbeider på privatboliger og boretts lag.

Alle disse jobbene utføres etter en gratis befaring og en fast pris til ferdig arbeide.

Telefon : 62 57 18 18