Spesial Renhold / Sanerings oppdrag

Vi påtar oss odde oppdrag, her er det vask av innsiden av en brukonstruksjon.

Sanerings oppdrag kommer av og til , vi tar arbeidet på allvar og får allt som oftest meget bra resultater også da det ser umulig ut.

Ved risk for smitte bruker vi heller ett skydd for mye. Vi er vel rustet for disse oppdragene.

For disse oppdragen må du kontakte oss på førhånd.

Ring : 62 57 18 18