Vindusvask

Vinduvask er noe vi utfører i samband med andre arbeider, vi vasker ikke utendørs da temperaturener under 0 grader.